logo     

A Füzesabonyi Polgármesteri Hivatalának Jegyzője tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a Füzesabony város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben; valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül.

  • a nyári tanítási szünet időtartamára eső 43 munkanapon keresztül

Ha a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bölcsődés vagy óvodás, őt szünidei étkeztetés csak a bölcsőde vagy óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg. Az iskolai őszi, téli szünet idején tehát a bölcsődés és óvodás gyermek az őt megillető ingyenes étkeztetést kizárólag a bölcsődébe vagy óvodába járva veheti igénybe.

A szünidei gyermekétkeztetést igényelni kell, formanyomtatványon. 

A kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók személyesen a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal szociális irodáján.

A nyilatkozat kitöltéséhez a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ tud segítséget nyújtani. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

Az étel kiadásának helye: Heves Vármegyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum (Füzesabony, Ifjúság út 17.) Gimnázium ebédlő. Az étel kiadása az étkezési napokon délelőtt 11:00-től 12:00 óráig történik.

A jogosultság fennállását a Jegyző vizsgálja, az igénylés esetleges elutasításról a szülő/gondviselő írásban tájékoztatást kap.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet értelmében a nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. június 21. (péntek) így az ingyenes szünidei étkeztetést a 2023/2024. tanév nyári szünetében 2024. június 24. (hétfő) - 2024. augusztus 19. (hétfő) és 2024. augusztus 21-22. (szerda-csütörtök) napokon lehet igénybe venni.

Füzesabony, 2024. május 14.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző nevében és megbízásából:

Dr. Bán János
aljegyző

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató