Füzesabony Város honlapja

Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei Nyomtatás E-mail
hírek, információk - önkormányzati hírek
2011. február 09. szerda, 15:44

Tájékoztatás
Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei

 

A szociális törvény 35.§ (2) értelmében 2011. évtől a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírta, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított alábbi feltételeket teljesítse:

Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Sztv. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, udvarának rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán egy darab szeméttároló edény rendeltetésszerű használatára;

b) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, különös tekintettel az ott található szemét és lom eltávolítására;

c) az ingatlanhoz tartozó kert/udvar tisztántartására, kártevőktől való mentesítésére, gazmentesítésére, allergiát okozó növények terjedésének magakadályozására;

d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozására, tisztán tartására, szemét- és gyommentesítésére, téli időszakban síkosság mentesítésére;

e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert/udvar járványügyi szempontból veszélyes rovaroktól és rágcsálóktól való mentesítésére;

f) az ingatlanon található ház külső karbantartására, a szükséges állagmegóvási munkálatok elvégzésére;

g) a házban található helyiségek, udvaron található illemhely tisztán, emberi tartózkodásra alkalmas állapotban tartására, rendeltetésszerű használatára, rendszeres takarítására, fertőtlenítésére.

A kérelmező köteles a fentiek alapján felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

A fentiek betartását a határozat meghozatala előtt az ügyintézési határidő betartásával a lakókörnyezet rendezettségét a Családsegítő Szolgálat helyszíni szemle lefolytatása során ellenőrzi.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult a fentiekben foglaltakat nem teljesítette, úgy az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével legalább ötnapos határidő kitűzésével fel kell szólítania a jegyzőnek.

Amennyiben a jogosult az elvégzendő tevékenységek teljesítését jegyzői felszólítás ellenére sem  végzi el, úgy az aktív korúak ellátására való jogosultsága és a bérpótló támogatás folyósítása megszüntetésre kerül.

 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284


EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége


EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban