Füzesabony Város honlapja

Jármű adásvételi-, üzembentartói szerződés kötelező elemeinek változásai Nyomtatás E-mail
hírek, információk - okmányirodai tájékoztató
2010. június 09. szerda, 15:51
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. július 1-től az adásvételi szerződés illetve üzembentartói szerződés tartalmi elemei megváltoznak. Ezen időponttól kezdve ha a magánokirat nem felel meg a 304/2009. (XII. 22.) Korm. Rendelet tartalmi követelményeinek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja.


Adásvételi szerződés illetve üzembentartói szerződés kötelező tartalmi elemei 2010. július 1-jét követően az alábbiak:

  • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
  • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
  • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
  • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
  • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
  • a jogügylet hatálybalépésének napja;
  • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
  • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
Csatolmány:
FájlnévLeírásMéret
 MINTATULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS526 Kb
 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284


EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége


EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban